Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 13
«  Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Takim był Efraim jak Datan, - był to książę w Izraelu - zgrzeszył przed panem i umarł! [2] »Lecz teraz więcej jeszcze grzeszyli! Wszak uczynili sobie posągi, bałwany, na kształt swój, z swego srebra, (wszystko to są wyroby snycerskie). Do nich oni mówią: ofiarujcie, niech ludzie całują cielce! [3] »To też są podobni do chmury nad ranem; są jak rosa, która wcześnie przemija, jak plewa, wichrem rozrzucana z boiska, i jak dym, wychodzący przez okienka! [4] »Lecz Ja jestem Jahwe, Bóg Twój, od ziemi egipskiej; a Boga, oprócz mnie, znać nie masz, po za mną nie masz Zbawiciela! [5] »Jam ciebie żywił na pustyni, na ziemi spieczonej, jak na pastwisku! [6] »Gdy się do syta najedli, serce ich się uniosło, przeto też zapomnieli o mnie! [7] »Jestem więc dla nich jak lew, jak tygrys na drodze do Assyrji, [8] »rzucę się na nich jak niedźwiedź, z dzieci obrany, i rozedrę wnętrze ich serca! Tam pożrę ich jak lwica. Zwierz polny rozrywać ich będzie. [9] »Będę zniszczeniem twojem, Izraelu! We mnie tylko jest ratunek twój! [10] »Gdzież jest twój król, gdzie? Czyż on cię zbawi w miastach twych wszystkich? Czyż tobą rządzi ten, o którym mówiłeś: dajże mi króla i książąt! [11] »Dałem ci króla w gniewie swoim, i zabieram w zapalczywości swojej! [12] »Związano występek Efraima, ukryto jego grzech! [13] »Bole rodzącej nadchodzą na niego; jest syn bez rozumu, bo czasu (swego) nie staje tam, gdzie się dzieci jawią! [14] »Mamże ich wybawić z mocy Szeolu, od śmierci czyż mam ich wykupić? Ja jestem zarazą twą, o śmierci, ja jestem zgubą twoją, Szeolu! [15] »Utaiła się litość przed oczami mojemi! Choćby się jak sitowie krzewił, przyjdzie wicher, wiatr Jahwe od pustyni przyjdzie, i wysuszy jego zdrój i zniweczy jego źródło! On sam spustoszy Jego ziemię, wszystkie skarby drogocenne! [16] »(14:1) Grozę wzbudza Samarja, bo się buntowała przeciw Bogu swemu; od miecza giną, niemowlęta ich są rozbite, a kobiety ich ćwiartują! 
«  Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl