Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 6
«  Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Idźmy! Wróćmy się do Jahwe, bo On rozszarpał i On zleczy! On zranił, On także obwiąże! [2] »On nas ożywi za dwa dni, dnia trzeciego nas wzbudzi, i żyć będziemy przed Jego obliczem! [3] »Wtedy poznamy, pobiegniemy za nauką Jahwe! Jak jutrzenka jest pewne przyjście Jego! Przyjdzie jak deszcz obfity do nas, Jak deszczyk, który ziemię orzeźwia!. [4] »Cóż mam Ci uczynić Efraimie, cóż mam Ci uczynić Judeo, skoro miłość wasza jest jak mgła poranna, i jak rosa, która z rankiem przemija?! [5] »To też ciosałem przez proroków, i zabijałem słowami ust moich, a sąd mój jak światło wschodzi! [6] »Wszak miłości chciałem a nie ofiary, znajomości Bożej raczej niż całopalenia! [7] »Ale oni w Adam przymierze zerwali, tam dopuścili się zdrady przede Mną! [8] »Gilead, to miasto złoczyńców, zbroczone jest krwią! [9] »Podobna do czyhających zbójów gromada kapłanów morduje na drodze do Sichem. Tak popełnili zbrodnię! [10] »W domu Izraela widziałem rzecz straszną, Tam dopuścił się Efraim nierządu. Izrael został skalany! [11] »Również, Judeo, dla Ciebie odłożono żniwo, gdy odmieniać będę los ludu mojego, 
«  Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl