Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 8
«  Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(Zlecę, rozwinąwszy swe skrzydła), jak orzeł na dom Jahwe, że przekroczyli przymierze moje, i sprzeniewierzyli się prawu mojemu! [2] »Do mnie z krzykiem wołają: Boże mój! Poznaliśmy ciebie, Izraelu! [3] »Odrzucił Izrael to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel! [4] »Oni obierali królów, ale beze mnie, ustanawiali książąt, alem ja nie wiedział! Z srebra swego i złota swego uczynili sobie bałwany, by wytępieni byli! [5] »Wyrzucę twego cielca, Samarjo! Zapłonąłem gniewem przeciwko nim. Pókiż nie zdołają się oczyścić? Przecież to jest w mocy Izraela! [6] »Ale on - zrobił go rzeźbiarz - Elohimem on nie jest! Jest tylko (garstką) drzazg cielec Samaryjski! [7] »Gdy wiatr sieją, burzę żniwują! Źdźbło, które nie ma ziarna, nie daje mąki; a gdy wydaje, obcy ją zjadać będą! [8] »Izrael został pochłoniętym! Właśnie znaleźli się między narodami, jak naczynie do niczego niezdatne. [9] »Tak, oni do Asyrji ciągnąć musieli! Osamotniałym osłem jest Efraim, [10] »kazali dawać podarunki kochankom, dlatego, że dawali, wśród ludów ich skupiłem i przestaną na chwilkę namaszczać króla, książąt! [11] »Ponieważ Efraim pomnażał ołtarze... stały się ołtarzami grzechu. [12] »Wiele z praw moich, które dlań spisałem, uważano za coś obcego! [13] »Kiedy rzną ofiary, zjadają mięso, Jahwe upodobania w nich nie ma! Teraz pamięta o ich zbrodniach, i mści się za ich występki. Oni do Egiptu wrócić się muszą, [14] »że zapomniał Izrael o swoim Stwórcy, a budował świątynie. Ze Judea mnożyła miasta obronne, poszlę ogień do miast jej, aby pożerał jej pałace! 
«  Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl