Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Amosa » Rozdział 1
«  Księga Ozeasza 14 Księga Amosa 1 Księga Amosa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Amosa - który pochodził z pasterzy z Tekoa, które oglądał w widzeniu dla Izraela, za dni Ozjasza, króla judzkiego i za dni Jeroboama, syna Joaszowego, króla izraelskiego na dwa lata przed trzęsieniem. [2] »On mówił: Jahwe grzmi z Syjonu, i z Jeruzalem głośno woła; zasmucą się więc łąki pasterzy, a wierzchołek Karmelu uschnie! [3] »Tak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Damaszku i dla czterech kary nie cofnę: że zmłócili żelaznemi walcami ziemię Gilead; [4] »rzucę ogień do domu Hazaelowego i pożre pałace Benhadadowe! [5] »Rozbiję także wrota Damaszku i wytępię mieszkańców Bikat-Avenu i tego, co dzierży berło w Bet Edenie. A lud Aramu pójdzie na wygnanie do Qir. Powiedział Jahwe. [6] »Tak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Gazy i dla czterech kary nie cofnę: że zagarniali do bezwzględnej niewoli i zaprzedawali Edomitom; [7] »rzucę ogień w mury Gazy, i pożre jej pałace; wytępię także mieszkańców z Asdod, i dzierżącego berło z Askalon! [8] »A rękę swą zwrócę przeciwko Ekron, i wyginie resztka Filistynów! Powiedział Jahwe. [9] »Tak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Tyru, i dla czterech kary nie cofnę: że sprzedawali niewolników Edomitom, a nie pamiętali o związku bratnim, [10] »rzucę ogień w mury Tyru, aby pożerał jego pałace. [11] »Tak powiedział Jahwe: dla trzech grzechów Edomu, i dla czterech kary nie cofnę: że ścigał mieczem swego brata, i zniszczył w sobie miłosierdzie, i na wieki chował swą nienawiść, i podtrzymywał gniew swój zawsze; [12] »przeto rzucę ogień do Temanu, aby pożerał pałace Bosry. [13] »Tak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Amonitów, i dla czterech kary nie cofnę: że rozcinali brzemienne kobiety Gilead dla rozszerzenia swych granic, [14] »rozniecę ogień w murach Rabby, aby pożarł jej pałace: wśród krzyku, w dzień wojny, wśród zawieruchy, w dzień burzy. [15] »A król ich pójdzie na wygnanie, on i książęta jego razem! Powiedział Jahwe. 
«  Księga Ozeasza 14 Księga Amosa 1 Księga Amosa 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl