Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Amosa » Rozdział 7
«  Księga Amosa 6 Księga Amosa 7 Księga Amosa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Taką rzecz ukazał mi Jahwe (Pan): a oto stwarzał rój szarańczy na początku, gdy wschodził potraw i to potraw po kośbie królewskiej. [2] »A gdy skończyła jeść trawę ziemską, wtedy powiedziałem: Panie, Jahwe, przebacz! jakoż ostoi się Jakób, skoro on taki maleńki! [3] »Ulitował się Jahwe z powodu tego. Nie sta nie się, powiedział Jahwe! [4] »Taką rzecz ukazał mi (Pan Jahwe): a oto (Pan) Jahwe dla ukarania wezwał ogień i spalił wielki ocean, także palił cząstkę (Jahwe); [5] »wtedy powiedziałem: Panie Jahwe, przestań jakoż ostoi się Jakób, skoro on taki maleńki! [6] »Ulitował się Jahwe z powodu tego; także to się nie stanie, powiedział Jahwe! [7] »Taką rzecz ukazał mi Jahwe: a oto Pan stał na murze z ołowiu, i w ręku miał ołów. [8] »A Jahwe powiedział do mnie: cóż ty widzisz Amosie; i odpowiedziałem: ołów. A Pan powiedział: oto kładę ołów w pośrodku ludu mego Izraela, już więcej nie przepuszczę mu. [9] »I zostaną zburzone ołtarze Izaaka, a świątynie Izraela opustoszeją, i powstanę na dom Jeroboama z mieczem! [10] »Posłał tedy Amasja, kapłan w Betel, do Jero boama, króla Izraelskiego, mówiąc: Amos uknuł spisek przeciwko Tobie w sercu pań stwa Izraelskiego! Ziemia nie może znieść wszystkich jego słów, [11] »bo tak mówił Amos: od miecza umrze Jeroboam, a Izrael pójdzie na wygnanie z ziemi swej! [12] »Tymczasem do Amosa powiedział Amasja: Jasnowidzu, idź, uciekajże sobie do ziemi judzkiej, a tam jedz chleb i tam prorokuj! [13] »Lecz w Betel już dalej nie prorokuj, bo to świątynia królewska i gmach państwowy! [14] »A Amos odpowiedział i rzekł do Amasaja: Ja nie jestem ani prorokiem, ani synem prorockim, jestem tylko pasterzem i hodowcą sykomory! [15] »Jahwe to wziął mnie z pośród trzody mojej, Jahwe też do mnie powiedział: Idź prorokuj w domu moim w Izraelu! [16] »A teraz Ty posłuchaj słowa Jahwe: Ty mówisz: nie prorokuj przeciwko Izraelowi, i nie urągaj z domu Izaakowego! [17] »Przeto tak powiedział Jahwe: żona twa w mieście dopuści się nierządu, a synowie twoi i córki twe od miecza padną! ziemia zasię twoja sznurem podzieloną będzie, a ty na ziemi nieczystej umrzesz! A Izrael na wygnanie pójdzie z ziemi swej! 
«  Księga Amosa 6 Księga Amosa 7 Księga Amosa 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl