Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Amosa » Rozdział 8
«  Księga Amosa 7 Księga Amosa 8 Księga Amosa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Taką rzecz ukazał mi Pan Jahwe: oto był kosz owoców wczesnych. [2] »I powiedział Jahwe: cóż to widzisz Amosie. I odrzekłem: kosz owoców wczesnych. A Jahwe rzekł do mnie: koniec nadszedł dla ludu mego Izraela, już więcej mu nie przebaczę. [3] »Zapłaczą płaskorzeźby pałacu w dniu tym, powiedział Pan Jahwe: wiele trupa wszędzie, porzuć, cicho! [4] »Posłuchajcie tego wy, co uciskacie ubogich, zniweczyć chcecie prostaczków na ziemi! [5] »wy, co mówicie, kiedyż minie nów, by handlować zbożem, i szabat, aby otworzyć sklep zbożowy. [6] »Zmniejszajmy miarę, a zwiększajmy cenę. sfałszujmy wagę w oszustwie - aby nabyć za pieniądz malutkich i ubogich za parę trzewików! więc odpadkami zboża handlujmy, [7] »Poprzysiągł Jahwe na pychę Jakóba: nie zapomnę na wieki wszystkich waszych uczynków! [8] »Czyż dlatego nie drży ziemia, i nie smuci się jej mieszkaniec? i czyż nie podnosi się jak rzeka, i... nie spada w dół jak Nil w Egipcie? [9] »Stanie się też dnia onego, powiedział Jahwe Pan: że każę zajść słońcu w południe, i mrokiem okryję ziemię w dzień jasny; [10] »a wasze święta odwrócę w smutek, i wszystkie pieśni wasze w tren żałobny! Na wszystkie też boki wasze włożę wór, a na głowy wasze łysinę; uczynię, jak jest w smutku po jedynaku, a koniec temu będzie, jak w dzień goryczy! [11] »Oto nadchodzą dni, powiedział Pan Jahwe: w których zeszlę głód na ziemię, nie głód za chlebem, ni pragnienie za wodą, ale za słuchaniem słowa Pańskiego. [12] »I powloką się od morza jednego do drugiego, i z północy na wschód tułać się będą, szukając słowa Pańskiego, a nie znajdą nic! [13] »W dzień ten omdlewać będą piękne dziewice, i młodzieniaszkowie z pragnienia. [14] »Którzy się przysięgają na grzech Samarji, i mówią: niech żyje Bóg twój, o Dan, oraz niech żyje Bóg twój o Berseba! Upadną także, a już więcej się nie podniosą 
«  Księga Amosa 7 Księga Amosa 8 Księga Amosa 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl