Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Amosa » Rozdział 9
«  Księga Amosa 8 Księga Amosa 9  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Widziałem Pana, stojącego nad ołtarzem i mówił: Uderz w głowice, a zachwieją się wiązania, i zwal je na głowy ich wszystkich, ja zaś pobiję resztę ich mieczem! Nikt z uciekających nie umknie, nikt też nie ocali się z umykających! [2] »Jeśli się wedrą do Szeolu, stamtąd ich wyciągnę ręką swą; jeśli wdrapią się do nieba, stamtąd każę im zejść w dół. [3] »A gdy się ukryją na szczycie Karmelu, znalazłszy, stamtąd ich wyciągnę; gdy zaś się skryją przed okiem mojem na dnie morza, nakażę żmiji, aby ich i tam kąsała! [4] »A gdy przed swemi wrogami w niewolę pójdą, wezmę miecz, i tam ich pozabijam! Tak, zwrócę oczy swoje na nich dla nieszczęścia, a nie dla szczęścia! [5] »Jest Panem Jahwe Sebaot! Gdy On dotyka się ziemi, to się porusza, i smucą się wszyscy jej mieszkańcy; ona zaś cała podnosi się jak rzeka, i opada jak rzeka Egiptu! [6] »On buduje w niebie szczytny swój dom, on o ziemię oparł jego sklepienie! On wzywa wody morskie, i rozlewa je po całej ziemi! Jahwe jest mu na Imię! [7] »Czy nie jesteście dla mnie, czem są Kuszyci, synowie Izraela, powiedział Jahwe? Czyż nie ja was wywiodłem z ziemi Egiptu, i Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir? [8] »Oto oczy Pana Jahwe patrzą na królestwo grzeszne! Wytępię je więc z oblicza ziemi; tylko nie wwtępię w zuprłnośc ludu Jakóbowego, Powiedział Jahwe! [9] »Bo oto ja wydaję rozkazanie, i rozproszę po wszystkich ludach dom Izraela tak, jak razprasza się ziarno w przetaku, a nic twardego nie upadnie na ziemię! [10] »Od miecza poginą wszyscy grzeszni ludu mego, którzy mówią: nie przyjdzie, i nie dosięgnie nas nieszczęście! [11] »W dniu tym podniosę upadły szałas Dawida, i zamuruję szczerby jego, a ruiny odnowię, i odbuduję go tak, jak był za dni starodawnych! [12] »Iżby wzięli w dziedzictwo resztkę Edomitów i wszystkie ludy, nad którymi wezwane będzie imię moje! Powiedział Jahwe, który to uczyni. [13] »Oto nadchodzą dni, powiedział Jahwe, że spotka się oracz z żniwiarzem, i tłoczący wino z siewcą ziarna! A pagórki kroplić będą słodkie wino, i wszystkie wzgórza obsadzone będą! [14] »I ponownie zwrócę się do ludu mego Izraela, i odbudują miasta opustoszałe, i ponownie posadzą winnice, a pić będą wino z nich, i pozakładają ogrody, a jeść będą ich owoce! [15] »Także osiedlę ich na ziemi ich, i nie zostaną więcej wyrwani z ziemi, którą im dam! Powiedział Jahwe Bóg Twój! 
«  Księga Amosa 8 Księga Amosa 9  


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl