Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 10
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czemu, o Panie, stoisz z daleka? Czemu ukrywasz się w czasach niedoli? [2] »Z powodu pychy bezbożnika cierpi ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili! [3] »Bo bezbożnik pyszni się swą żądzą, a lichwiarz bluźni Bogu, lży Pana. [4] »Bezbożnik myśli w pysze swej: Nie dba o to. Nie ma Boga. To wszystkie myśli jego. [5] »Drogi jego zawsze są pomyślne. Dalekie są sądy Twoje od niego, szydzi z wszystkich przeciwników swoich. [6] »Mówi w sercu swoim: Ja się nie zachwieję, nieszczęście nigdy mnie nie dotknie. [7] »Usta jego pełne są klątwy, podstępu i zdrady, pod językiem jego złość i niegodziwość. [8] »Czyha w zasadzkach zagród, skrycie zabija niewinnego, oczy jego śledzą nieszczęśliwego. [9] »Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie, czyha, aby porwać ubogiego, ciągnąć go do sieci swojej. [10] »Schyla się, przyczaja, nieszczęśliwi wpadają w szpony jego. [11] »Mówi w sercu swoim: Zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, nigdy nie widzi. [12] »Powstań, Panie! Boże, podnieś rękę swoją, nie zapomnij o ubogich! [13] »Dlaczego bezbożnik ma urągać Bogu, mówić w sercu swoim: Nie karzesz. [14] »Ty widzisz, bo Ty zważasz na trud i cierpienie, aby to ująć w ręce swe. Na Ciebie zdaje się nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie. [15] »Złam ramię bezbożnika i złoczyńcy! Ukarz go za niegodziwość, by jej nie było! [16] »Pan jest Królem na wieki wieczne; poganie znikną z ziemi Jego. [17] »Wysłuchujesz, o Panie, życzenia pokornych, utwierdzasz ich serca, nakłaniasz ucha Twego, [18] »broniąc prawa sieroty i uciśnionego. Już nigdy śmiertelnik nie będzie postrachem ziemi. 
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl