Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 100
«  Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cala ziemio! [2] »Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem! [3] »Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas stworzył i Jego własnością jesteśmy, myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. [4] »Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego! [5] »Bo dobry jest Pan; na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. 
«  Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl