Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 105
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego! [2] »Śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego! [3] »Chlubcie się imieniem Jego świętym, niech raduje się serce szukających Pana! [4] »Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego! [5] »Pamiętajcie o cudach Jego, które uczynił, o znakach Jego i wyrokach ust Jego, [6] »Wy, potomkowie Abrahama, sługi Jego synowie Jakuba, wybrańca Jego! [7] »On Panem, Bogiem naszym, Jego prawa są na całej ziemi. [8] »Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o Słowie, które dał tysiącznym pokoleniom, [9] »które zawarł z Abrahamem, i o przysiędze swej dla Izaaka, [10] »które potwierdził Jakubowi jako prawo, Izraelowi jako przymierze wieczne, mówiąc: [11] »Tobie dam ziemię kananejską jako dział dziedzictwa waszego. [12] »Gdy mały był ich poczet, nieliczni byli i obcy w niej. [13] »I wędrowali od ludu do ludu, z jednego królestwa do innego narodu. [14] »Nikomu nie dozwolił ich krzywdzić, z powodu nich nawet karał królów: [15] »Nie tykajcie Moich pomazańców i nie czyńcie nic złego prorokom Moim! [16] »I zesłał głód na ziemię, pozbawił wszelkich zasobow chleba. [17] »Wysłał przed nimi męża, w niewolę sprzedano Józefa, [18] »i nogi jego zakuto w pęta; dostał się w kajdany żelazne. [19] »Aż do czasu, gdy się spełniło Słowo Jego, wyrok Pana usprawiedliwił go. [20] »Posłał król mężów i uwolnił go, władca narodów wypuścił go na wolność. [21] »Ustanowił go panem swego domu i władcą wszystkich swoich dóbr, [22] »aby wychowywał książęta jego według swej woli i uczył mądrości starszych jego. [23] »I przybył Izrael do Egiptu, Jakub był przybyszem w ziemi Chama. [24] »I rozmnożył lud swój bardzo, i uczynił go silniejszym nad nieprzyjaciół jego. [25] »Odmienił serce ich tak, że znienawidzili lud Jego, działali podstępnie wobec sług Jego. [26] »Posłał Mojżesza, sługę swego, Arona, którego wybrał. [27] »Czynili wśród nich znaki Jego i cuda w ziemi Chama. [28] »Zesłał ciemność i nastała ciemność, lecz nie zważali na Jego Słowo. [29] »Zamienił wody ich w krew i wygubił ryby ich. [30] »Ziemia ich zaroiła się mnóstwem żab, były nawet w komnatach ich królów. [31] »Rzekł: I zjawiło się robactwo, muchy w całym ich kraju. [32] »Zesłał grad zamiast deszczu, ogień płonący na ich ziemię: [33] »I zniszczył winnice i figowce ich, i połamał drzewa w ich kraju. [34] »Rzekł i spadła szarańcza i niezliczone mnóstwo chrząszczy. [35] »I pożarły wszelką zieleń w ich ziemi, i zjadły plon ich roli. [36] »Potem pobił wszystkie pierworodne w ich kraju, pierwociny wszystkiej ich siły. [37] »I wyprowadził ich ze srebrem i złotem, a nikt się nie potknął wśród ich plemion. [38] »Egipt uradował się z ich wyjścia, bo padł na nich strach przed nimi. [39] »Rozpostarł obłok jak zasłonę i ogień, by rozświetlał noc. [40] »Na prośbę ich zesłał przepiórki i chlebem niebieskim nasycał ich. [41] »Rozbił opokę i wytrysnęły wody, popłynęły strumieniem w pustyni. [42] »Bo wspomniał na Słowo swoje święte, na Abrahama, sługę swego. [43] »I wyprowadził lud swój wśród wesela, i śpiewem radosnym wybrańców swoich. [44] »I dał im ziemię ludów, i posiedli własność narodów, [45] »aby strzegli przykazań Jego i przestrzegali wskazań Jego. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl