Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 108
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(108:1) Pieśń. Psalm Dawida. (108:2) Serce moje jest pełne otuchy, o Boże: Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja! [2] »(108:3) Zbudź się, harfo i cytro: Obudzę jutrzenkę! [3] »(108:4) Wyznawać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, [4] »(108:5) bo wielka aż do niebios łaska Twoja i pod obłoki sięga wierność Twoja. [5] »(108:6) Wznieś się nad niebiosa, Boże, chwała Twoja niech pozostanie nad całą ziemią, [6] »(108:7) aby ocaleli umiłowani Twoi! Wspomóż prawicą swoją i wysłuchaj nas! [7] »(108:8) Bóg przemówił w swej świątyni: Z wielką radością rozdzielę Sychem i rozmierzę dolinę Sukkot. [8] »(108:9) Moim jest Gilead i mój Manases, a Efraim osłoną mej głowy, Juda moim berłem. [9] »(108:10) Moab miednicą moją do obmywania, na Edom cisnę mój sandał; rozraduję się nad Filisteą. [10] »(108:11) Któż wprowadzi mię do miasta warownego? Kto zawiedzie mię do Edomu? [11] »(108:12) Czyż nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? [12] »(108:13) Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo złudną jest pomoc ludzka! [13] »(108:14) W Bogu odniesiemy zwycięstwo, On zdepcze wrogów naszych. 
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl