Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 110
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Pan rzekł do mego Pana: Usiądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych jako podnóżek dla stóp twoich! [2] »Berło władzy twej wyśle Pan ze Syjonu: Panuj pośród swych nieprzyjaciół! [3] »Lud twój dobrowolnie stanie w dniu wyprawy twojej. W ozdobie świętej, z łona zorzy jak rosa zjawi się młódź twoja. [4] »Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według wzoru Melchisedeka. [5] »Pan po prawicy twojej pobije królów w dzień swego gniewu. [6] »Będzie sądził narody, kładąc dokoła trupy, głowy rozbijając na rozległym polu. [7] »Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. 
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl