Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 111
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Z całego serca wyznaję Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. [2] »Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy mają w nich upodobanie. [3] »Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. [4] »Ustanowił pamiątkę cudów swoich; łaskawy i litościwy jest Pan. [5] »Daje pokarm tym, którzy się Go boją; na wieki pamięta o swoim przymierzu. [6] »Objawił ludowi swemu potężne dzieło swoje, dając im dziedzictwo pogan. [7] »Wierność i prawo są dziełami rąk Jego, wszystkie Jego nakazy są niezawodne. [8] »Niezłomne na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. [9] »Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. [10] »Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, co ją okazują, mają dobre rozumienie. Chwała Jego trwa na wieki. 
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl