Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 113
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie! [2] »Niechaj będzie błogosławione imię Pana odtąd i na wieki! [3] »Od wschodu słońca, aż do zachodu imię Pańskie godne jest chwały. [4] »Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, chwała Jego sięga nad niebiosa. [5] »Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach? [6] »Zniża się, aby patrzeć na niebo i na ziemię. [7] »Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, [8] »aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego. [9] »Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką ciesząca się dziećmi. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl