Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 117
«  Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie Pana, wszystkie ludy, wysławiajcie Go, wszystkie narody, [2] »albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja. 
«  Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl