Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 118
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! [2] »Niech powie Izrael: Tak, łaska Jego trwa na wieki! [3] »Niech powie dom Aronowy: Tak, łaska Jego trwa na wieki! [4] »Niech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska Jego trwa na wieki! [5] »W ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie, wyswobodził. [6] »Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek? [7] »Pan jest ze mną jako pomocnik mój, przeto napawać się będę widokiem nieprzyjaciół moich. [8] »Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. [9] »Lepiej ufać Panu, niż polegać na książętach. [10] »Wszystkie ludy otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imieniu Pana. [11] »Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, lecz wytępiłem je w imieniu Pana. [12] »Opadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień z cierni, bo wytępiłem je w imieniu Pana. [13] »Bardzo mnie uderzono, omal nie upadłem, ale Pan wsparł mnie. [14] »Pan jest mocą moją i pieśnią, On jest wybawicielem moim. [15] »Okrzyk radości i zwycięstwa w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana okazuje zwycięską moc. [16] »Prawica Pana podniesiona, prawica Pana okazuje zwycięską moc. [17] »Nie umrę, ale będę żył, aby opowiadać dzieła Pana. [18] »Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. [19] »Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, abym wszedł w nie i złożył dzięki Panu! [20] »Oto brama Pana, którą wchodzą sprawiedliwi. [21] »Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawieniem. [22] »Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. [23] »Przez Pana to się stało, jest cudem w naszych oczach. [24] »Oto dzień, który przygotował Pan, weselmy się i radujmy się w nim. [25] »O Panie, racz wspomóc, o Panie, racz poszczęścić! [26] »Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. [27] »Pan jest Bogiem, On nas oświecił. Zatoczcie korowód świąteczny z wieńcami aż do narożników ołtarza! [28] »Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał. [29] »Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! 
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl