Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 120
«  Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Do Pana wołałem w swej niedoli i wysłuchał mnie. [2] »Ratuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, od zdradliwego języka. [3] »Cóż ci da albo co ci doda, języku zdradliwy? [4] »Ostre strzały bohatera z rozpalonymi węglami jałowcowymi. [5] »Biada mi, żem gościem w Mesechu, że mieszkam w namiotach kedarskich! [6] »Dusza moja zbyt długo przebywa wśród wrogów pokoju. [7] »Ja jestem za pokojem, ale gdy przemówię, oni są za walką. 
«  Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl