Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 121
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? [2] »Pomoc moja od Pana, stworzyciela nieba i ziemi. [3] »Nie da się potknąć twej nodze, nie drzemie twój stróż. [4] »Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie stróż Izraela. [5] »Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. [6] »Słońce nie będzie cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. [7] »Pan strzec cię będzie od zła wszelkiego, strzec będzie duszy twojej. [8] »Pan strzec cię będzie, gdy będziesz wychodził i powracał, teraz i na wieki. 
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl