Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 124
«  Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Gdyby Pan nie był z nami - powiedz Izraelu! [2] »Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam: [3] »Wtedy pożarliby nas żywcem, gdy płonęli na nas gniewem. [4] »Wtedy wody zalałyby nas, potok zatopiłby nas. [5] »Wtedy przeszłyby nad nami wody wezbrane. [6] »Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup ich zębów! [7] »Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; sidło się podarło, a myśmy wolni. [8] »Pomoc nasza w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. 
«  Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl