Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 125
«  Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która nie chwieje się, lecz trwa wiecznie. [2] »Jak góry są wokoło Jerozolimy, tak Pan wokoło ludu swego teraz i na wieki. [3] »Gdyż nie zostawi berła bezbożnych nad działem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągnęli rąk swych ku bezprawiu. [4] »Czyń dobrze, Panie, dobrym i tym, co są prawego serca. [5] »Ale tych, którzy kroczą krętymi drogami, niech Pan odrzuci wraz ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem! 
«  Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl