Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 126
«  Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan odmieni los Syjonu, będziemy jak ci, którym się śni. [2] »Wtedy usta nasze będą pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówić będą wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. [3] »Wielkich rzeczy Pan dokonał z nami, dlatego się radujemy. [4] »Odmień, Panie, los nasz jak strumienie na południu! [5] »Ci którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością! [6] »Kto wychodzi z płaczem, rozsiewając nasienie, będzie wracał z radością niosąc snopy swoje. 
«  Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl