Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 13
«  Księga Psalmów 12 Księga Psalmów 13 Księga Psalmów 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(13:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (13:2) Dopókiż, Panie, zapominać mnie będziesz zupełnie? Dopókiż zakrywać będziesz oblicze przede mną? [2] »(13:3) Dopókiż mam troszczyć się w duszy, trapić się w sercu codziennie? Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie? [3] »(13:4) Wejrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym nie zasnął na śmierć! [4] »(13:5) By nie rzekł nieprzyjaciel mój: Przemogłem go! By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. [5] »(13:6a) Ja bowiem ufam Twej łasce; niechże się rozraduje serce moje ze zbawienia Twego! [6] »(13:6b) Będę śpiewał Panu, bo mi okazał dobroć. 
«  Księga Psalmów 12 Księga Psalmów 13 Księga Psalmów 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl