Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 130
«  Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Z głębi niedoli wzywam Cię, Panie! [2] »Panie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błagania mego! [3] »Jeśli będziesz zważał na winy, Panie - któż się ostoi, Panie? [4] »Lecz u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. [5] »W Panu mam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję ufnie Słowa Jego. [6] »Dusza moja oczekuje Pana tęskniej niż stróże poranku, niż stróże poranku. [7] »Izraelu, ufnie oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego bez miary! [8] »On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. 
«  Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl