Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 132
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Pamiętaj, Panie, Dawidowi wszystek trud jego! [2] »On przysiągł Panu, ślubował mocarzowi Jakubowemu mówiąc: [3] »Nie wejdę do mieszkania domu mego, nie legnę na posłaniu mego łoża. [4] »Nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, [5] »póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla mocarza Jakubowego. [6] »Oto usłyszeliśmy o niej w Efracie, znaleźliśmy ją na polach Jaaru. [7] »Wejdźmy do Jego przybytków, padnijmy na twarz u podnóżka stóp Jego. [8] »Powstań, Panie, do miejsca odpoczynku swego, Ty i arka Twej mocy! [9] »Kapłani Twoi niech obloką się w sprawiedliwość, a wierni Twoi niech radośnie śpiewają! [10] »Ze względu na sługę Twego, Dawida, nie odrzucaj pomazańca Twego! [11] »Przysiągł Pan Dawidowi niezłomną prawdę, której nie cofnie: Jednego potomka twego żywota osadzę na twoim tronie! [12] »Jeżeli synowie twoi strzec będą przymierza Mego i świadectwa Mego, którego ich nauczę, wtedy i synowie ich na zawsze zasiadać będą na twoim tronie, [13] »bo wybrał Pan Syjon i chciał go mieć na swoje mieszkanie. [14] »Tu miejsce spoczynku Mego na wieki; tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. [15] »Żywność jego hojnie ubłogosławię, ubogich jego nakarmię chlebem. [16] »I kapłanów jego oblokę zbawieniem, a jego wierni wielce radować się będą, [17] »Sprawię, że tam wyrośnie róg Dawidowy, zgotuję pochodnię pomazańcowi Mojemu. [18] »Nieprzyjaciół jego okryję wstydem, ale nad nim jaśnieć będzie jego korona. 
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl