Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 134
«  Księga Psalmów 133 Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Oto błogosławcie Panu, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu Pana! [2] »Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Panu! [3] »Niech ci błogosławi z Syjonu Pan, który stworzył niebo i ziemię! 
«  Księga Psalmów 133 Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl