Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 138
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca mego, wobec bogów śpiewam Ci. [2] »Pokłon czynię przed świętym Twym przybytkiem i wysławiam imię Twoje za łaskę Twoją i za wierność Twoją, bo nade wszystko wywyższyłeś imię swoje i Słowo swoje. [3] »Gdy wzywałem Cię, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. [4] »Wysławiać cię będą Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą Słowa ust Twoich. [5] »I będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. [6] »Choć Pan jest wzniosły, jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. [7] »Choćbym znalazł się w niedoli, Ty mnie zachowasz, na złość nieprzyjaciół moich; wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. [8] »Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki, nie zaniechaj dzieł rąk swoich! 
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl