Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 140
«  Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(140:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (140:2) Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od ludzi okrutnych ustrzeż mnie! [2] »(140:3) Knują złe rzeczy w sercu, co dzień wszczynają walki. [3] »(140:4) Ostrzą języki swe jak wąż, jad żmii jest pod wargami ich. Sela. [4] »(140:5) Uchowaj mnie, Panie, od rąk bezbożnika, ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, którzy pragną zachwiać kroki moje! [5] »(140:6) Pyszni skrycie zastawili na mnie sidło i sznury, rozciągają sieci, przygotowują przy drodze na mnie pułapkę. Sela. [6] »(140:7) Rzekłem do Pana: Tyś mój Bóg! Wysłuchaj, Panie, głosu błagania mego! [7] »(140:8) O, Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, który osłaniasz głowę moją w dzień walki. [8] »(140:9) Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, nie daj, by zamysł jego się udał! Sela. [9] »(140:10) Podnoszą głowę ci, którzy mnie osaczyli, niech ich okryje przewrotność ich warg! [10] »(140:11) Niech spadną na nich węgle ogniste, niech ich wrzuci w przepaści, by nie powstali! [11] »(140:12) Oszczerca nie ostoi się na ziemi, męża okrutnego nieszczęście ścigać będzie do upadku. [12] »(140:13) Wiem, że Pan ujmie się za biednym, że ubogim wymierzy sprawiedliwość. [13] »(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię Twoje, prawi mieszkać będą przed obliczem Twoim. 
«  Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl