Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 142
«  Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(142:1) Pouczająca pieśń Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa. (142:2) Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam. [2] »(142:3) Wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. [3] »(142:4) Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz dolę moją; na drodze, którą chodzę, ukryli na mnie sidło. [4] »(142:5) Patrzę na prawo i wyglądam, nikt nie zważa na mnie; nie ma dla mnie ucieczki, nikt się nie troszczy o duszę moją. [5] »(142:6) Panie! do Ciebie wołam. Rzekłem: Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. [6] »(142:7) Wysłuchaj błagania mego, bom bardzo nędzny, wybaw mię od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie! [7] »(142:8) Wywiedź z więzienia duszę moją, abym wysławiał imię Twoje! Zaiste, otoczą mię sprawiedliwi, gdy mi okażesz swą dobroć. 
«  Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl