Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 143
«  Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Panie! Wysłuchaj modlitwy mojej, usłysz błaganie moje dla wierności swojej, wysłuchaj mnie dla sprawiedliwości swojej! [2] »I nie pozywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą! [3] »Bo nieprzyjaciel prześladuje mnie, depcze w proch życie moje, wtrąca mnie w ciemności, jak dawno umarłych. [4] »I omdlewa we mnie duch mój, trwoży się we mnie serce moje. [5] »Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich sprawach Twoich, rozważam dzieła rąk Twoich. [6] »Wyciągam ręce ku Tobie; dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. Sela. [7] »Rychło wysłuchaj mnie, Panie, bo duch mój omdlewa; nie ukrywaj przede mną oblicza swego, bym nie stał się podobny schodzącym do grobu! [8] »Daj mi o świcie doznać Twej łaski, bo Tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją! [9] »Ratuj mnie od moich nieprzyjaciół. Panie, do Ciebie się uciekam! [10] »Naucz mnie spełniać swą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem; niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej drodze! [11] »Dla imienia swego, Panie, zachowaj mnie, dla sprawiedliwości swojej wywiedź mnie z niedoli! [12] »W łasce swej wytrać mych nieprzyjaciół i wygub wszystkich dręczycieli moich, bom ja sługa Twój! 
«  Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl