Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 144
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Błogosławiony Pan, skała moja, który zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju! [2] »Łaska moja i twierdza moja, obrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja; On poddaje narody mej władzy. [3] »Panie! czymże jest człowiek, że nań baczysz, i syn człowieczy, że myślisz o nim. [4] »Człowiek podobny do tchnienia, dni jego są jak cień, co mija. [5] »Panie! nachyl niebiosa i zstąp; dotknij gór, niech zadymią! [6] »Zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich, wypuść strzały swoje i spraw wśród nich zamieszanie! [7] »Wyciągnij rękę swą z wysokości, wybaw mnie i ratuj z wód wielkich, z ręki cudzoziemców! [8] »Których usta mówią kłamstwo, a prawica ich jest prawicą zdradliwą. [9] »Boże! zaśpiewam Ci nową pieśń, na harfie dziesięciostrunowej zagram Ci. [10] »Ty dajesz królom zwycięstwo; Dawida, sługę swego, wybawiłeś od miecza srogiego. [11] »Wybaw mnie i ratuj z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich jest prawicą zdradliwą! [12] »Niech nasi synowie będą w młodości swojej jak latorośle dobrze pielęgnowane, a córki nasze jak kolumny narożne wyciosane, zdobiące świątynię! [13] »Spichlerze nasze niech będą pełne, zaopatrzone we wszelakie płody; owce nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy na naszych pastwiskach! [14] »Bydło nasze niech będzie ciężarne, bez wypadku i poronienia; niech nie będzie skargi na ulicach naszych! [15] »Szczęsny lud, któremu tak się powodzi! Szczęsny lud, którego Bogiem jest Pan! 
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl