Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 145
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Hymn Dawida. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. [2] »Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. [3] »Wielki jest Pan i bardzo godzien chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. [4] »Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiadają o wszechmocy Twojej. [5] »Rozważają wspaniałą chwałę Twego majestatu i cudowne Twoje sprawy. [6] »Ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich, opowiadają o wielkości Twojej. [7] »Zwiastują pamięć nieprzebranej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewają. [8] »Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. [9] »Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. [10] »Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią! [11] »Niech opowiadają chwałę królestwa Twego i niech opiewają wszechmoc Twoją, [12] »aby oznajmić synom ludzkim dzieła Twej wszechmocy i wspaniałą chwałę Twego królestwa! [13] »Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a władza Twoja trwa przez wszystkie pokolenia. [14] »Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. [15] »Oczy wszystkich wyglądają Ciebie, a Ty im dajesz pokarm w swoim czasie. [16] »Otwierasz swą dłoń i nasycasz do woli wszystko, co żyje. [17] »Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. [18] »Pan jest bliski wszystkich, którzy go wzywają, wszystkich, którzy Go wzywają szczerze. [19] »Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołania ich wysłuchuje i zbawia ich. [20] »Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich bezbożnych tępi. [21] »Niech usta moje zwiastują chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imieniu Jego świętemu na wieki weków! 
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl