Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 147
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła. [2] »Pan odbudowuje Jeruzalem, zgromadza rozproszonych Izraela. [3] »Uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany. [4] »Oznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. [5] »Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, mądrość Jego jest niezmierzona. [6] »Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. [7] »Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, grajcie Panu naszemu na cytrze! [8] »Okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi, sprawia, że trawa rośnie na górach. [9] »Daje pokarm bydłu, młodym, krukom, gdy do Niego wołają. [10] »Nie lubuje się w sile rumaka, nie podoba sobie w goleniach męskich. [11] »Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. [12] »Chwal, Jeruzalemie, Pana; chwal, Syjonie, Boga swego! [13] »Bo On umocnił zawory twych bram, błogosławił synom twoim wśród ciebie. [14] »On zapewnia pokój granicom twoim, karmi cię najlepszą pszenicą. [15] »On posyła swój rozkaz na ziemię, szybko biegnie wyrok Jego. [16] »On daje śnieg jak wełnę, szron, jak popiół rozsypuje. [17] »Ciska lód swój jak okruchy, któż ostoi się przed Jego mrozem? [18] »Posyła swoje Słowo i roztapia go, wionie swym wiatrem, ciekną wody. [19] »Objawił swe Słowo Jakubowi, ustawy swe i prawa swe Izraelowi. [20] »Nie uczynił tego żadnemu ludowi, dlatego nie znają Jego praw. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl