Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 148
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! [2] »Chwalcie Go, wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go, wszystkie zastępy Jego! [3] »Chwalcie Go, słońce i księżycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące. [4] »Chwalcie Go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami! [5] »Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i były stworzone! [6] »Ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. [7] »Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny! [8] »Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz Jego rozkaz! [9] »Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry! [10] »Zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate! [11] »Królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy władcy ziemi! [12] »Młodzieńcy, a także dziewice, starcy i chłopcy! [13] »Niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosie, chwała Jego jest nad ziemią i niebem! [14] »Wysoko podniósł róg swego ludu: na chwałę wszystkich Jego wiernych synów Izraela, ludu Mu bliskiego. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl