Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 149
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Śpiewajcie Panu nową pieśń, pieśń na Jego chwałę w zgromadzeniu wiernych! [2] »Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, dzieci Syjonu niech się radują z Króla swego! [3] »Niechaj w pląsach chwalą imię Jego, niech grają Mu na bębnie i na cytrze, [4] »bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych przyozdabia zbawieniem! [5] »Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu! [6] »Pieśń uwielbienia Boga na ich ustach, a miecz obosieczny w ich i ręku, [7] »aby wymierzyć pomstę poganom, karać narody, [8] »aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, [9] »aby dokonać na nich postanowionego sądu. To jest chlubą wszystkich Jego wiernych. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl