Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 18
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(18:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, sługi Pana, który wypowiedział słowo tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. (18:2) I rzekł: Miłuję Cię, Panie, mocy moja. [2] »(18:3) Pan opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim, Bóg mój skałą moją, w której ucieczka moja, tarcza moja i róg zbawienia mego, twierdza moja. [3] »(18:4) Wzywałem Pana, Wielbionego, i byłem wybawiony od nieprzyjaciół moich. [4] »(18:5) Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. [5] »(18:6) Więzy krainy umarłych osaczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. [6] »(18:7) W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego, z przybytku swego wysłuchał głosu mego, a wołanie moje doszło uszu Jego. [7] »(18:8) Ziemia zatrzęsła się i zadrżała, a góry zachwiały się w posadach i poruszyły się od gniewu Jego. [8] »(18:9) Z nozdrzy buchnął gniew Jego, a ogień z ust Jego zionął, węgle rozżarzone płonęły przed Nim. [9] »(18:10) Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod stopami Jego. [10] »(18:11) Wsiadłszy na cheruba leciał i pędził na skrzydłach wiatru. [11] »(18:12) Uczynił sobie z ciemności zasłonę, wokoło siebie namiot swój z ciemnych wód gęstych obłoków. [12] »(18:13) Z blasku przed Nim latały obłoki Jego, grad i węgle ogniste. [13] »(18:14) I zagrzmiał Pan na niebiosach, a Najwyższy wydał swój głos; grad i węgle ogniste. [14] »(18:15) Wypuścił strzały swe i rozproszył ich, ciskał błyskawice i przeraził ich. [15] »(18:16) I ukazały się otchłanie mórz i odsłoniły się grunty świata od gromu Twojego, Panie, od tchnienia gniewu Twojego. [16] »(18:17) Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mię z wód wielkich. [17] »(18:18) Wyratował mię od srogiego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. [18] »(18:19) Napadli mię w dniu mej niedoli, ale Pan był podporą moją. [19] »(18:20) Wyprowadził mię na wolność, wyratował mię, gdyż mię umiłował. [20] »(18:21) Oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, odpłacił mi według czystości rąk moich. [21] »(18:22) Bom strzegł dróg Pana i nie odstąpiłem bezecnie od Boga mego. [22] »(18:23) Bo wszystkie prawa Jego mam przed oczyma, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. [23] »(18:24) I byłem bez nagany przed Nim, a strzegłem się winy mojej. [24] »(18:25) Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich przed oczyma Jego. [25] »(18:26) Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie. [26] »(18:27) Z czystym okazujesz się czystym, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. [27] »(18:28) Ty bowiem ludowi ubogiemu pomagasz, lecz oczy wzniosłych poniżasz. [28] »(18:29) Ty zaiste rozpalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje. [29] »(18:30) Gdyż z Tobą przełamuję szyki, a z Bogiem moim przesadzam mur. [30] »(18:31) Droga Boga jest doskonała. Słowo Pańskie jest doświadczone w ogniu, jest tarczą wszystkim, którzy Mu ufają. [31] »(18:32) Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana, a kto opoką prócz Boga naszego? [32] »(18:33) Bóg, który mię opasał mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. [33] »(18:34) Nogom moim dał chyżość jeleni i na miejscach wysokich postawił mię. [34] »(18:35) Ręce moje zaprawia do boju tak, iż ramionami swymi naciągam łuk spiżowy. [35] »(18:36) Osłoniłeś mię tarczą zbawienia swego i prawica Twoja wsparła mię, a łaska Twoja dodaje mi mocy. [36] »(18:37) Dajesz szeroką drogę dla kroków moich pode mną, aby nie zachwiały się kostki nóg moich. [37] »(18:38) Ścigałem nieprzyjaciół swoich i dopędziłem ich, a nie zawróciłem, póki ich nie zniszczyłem. [38] »(18:39) Rozbiłem ich tak, że nie mogli powstać, padli pod nogi moje. [39] »(18:40) Ty opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich powaliłeś pode mnie. [40] »(18:41) Nieprzyjaciół moich zmusiłeś do ucieczki przede mną, a nienawidzących mnie zniszczyłeś. [41] »(18:42) Wołali o pomoc, lecz nie było wybawiciela, wzywali Pana, lecz ich nie wysłuchał. [42] »(18:43) I starłem ich jak proch na wietrze, zdeptałem ich jak błoto na ulicy. [43] »(18:44) Wyratowałeś mię z walk ludu, postawiłeś mię na czele narodów. Lud, którego nie znam, służy mi. [44] »(18:45) Na samo słowo jest mi posłuszny, cudzoziemcy schlebiają mi. [45] »(18:46) Cudzoziemcy upadają na duchu i z drżeniem schodzą z twierdz swoich. [46] »(18:47) Pan żyje, niech będzie błogosławiona opoka moja i wywyższony Bóg, Zbawca mój! [47] »(18:48) Bóg pomścił mnie i oddał narody pod władzę moją. [48] »(18:49) Wyratował mnie od zaciekłych nieprzyjaciół moich, wyniósł mię nad przeciwników moich, ocalił mnie od męża okrutnego. [49] »(18:50) Przeto będę Cię, Panie, wyznawał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu. [50] »(18:51) Tobie, który dałeś królowi swemu wielką pomoc, i świadczyłeś łaskę pomazańcowi swemu, Dawidowi i potomstwu jego na wieki. 
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl