Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 19
«  Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(19:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (19:2) Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. [2] »(19:3) Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. [3] »(19:4) Nie jest to mowa, nie ma wyrazów, nie słychać ich głosu, [4] »(19:5) a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Słońcu postawił na nich namiot. [5] »(19:6) A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. [6] »(19:7) Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca, i nic się nie ukryje przed jego żarem. [7] »(19:8) Prawo Pana doskonałe, pokrzepia duszę, świadectwo Pana wierne, uczy mądrości prostaczka. [8] »(19:9) Rozkazy Pana słuszne, rozweselają serce, przykazanie Pana jasne, oświeca oczy. [9] »(19:10) Bojaźń Pana czysta, ostoi się na wieki, wyroki Pana są prawdziwe, są także sprawiedliwe. [10] »(19:11) Cenniejsze nad złoto i mnóstwo klejnotów, a słodsze nad miód i plastr miodowy. [11] »(19:12) I sługa Twój bierze z nich przestrogę, kto strzeże ich, ma wielką nagrodę. [12] »(19:13) Uchybienia - któż je zna? Ukryte odpuść mi! [13] »(19:14) I od ludzi swawolnych ustrzeż sługę swego, aby nie mieli mocy nade mną! Wtedy będę doskonały i czysty od ciężkiego grzechu. [14] »(19:15) Niechże słowa ust moich i myśli serca mego będą przyjemne Tobie, Panie, opoko moja i Zbawicielu mój! 
«  Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl