Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 2
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czemu buntują się narody, a ludy myślą o marnych rzeczach? [2] »Powstają królowie ziemscy, i książęta naradzają się wspólnie przeciw Panu i Jego Pomazańcowi: [3] »Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta! [4] »Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się; Pan z nich szydzi. [5] »Potem przemówi do nich w gniewie swoim i przestraszy ich w zapalczywości swojej. [6] »To Ja ustanowiłem króla Mego na Syjonie, Mojej górze świętej. Ogłaszam wyrok Pana: [7] »Rzekł do mnie: Jesteś Moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. [8] »Żądaj ode mnie, a dam ci w dziedzictwo narody i w posiadanie krańce świata! [9] »Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz je jak naczynie gliniane. [10] »Bądźcież więc roztropni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! [11] »Służcie Panu w bojaźni: wykrzykujcie ze drżeniem ku Jego czci; złóżcie Mu hołd, [12] »aby nie rozgniewał się, bo zginiecie w drodze, gdy nagle zapłonie Jego gniew! Szczęśni wszyscy, którzy Mu ufają! 
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl