Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 20
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(20:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (20:2) Niech cię Pan wysłucha w dniu niedoli, niech cię chroni imię Boga Jakubowego! [2] »(20:3) Niech ześle ci pomoc ze świątyni i niech cię wesprze z Syjonu! [3] »(20:4) Niech pamięta o wszystkich darach twoich, a całopalenia twoje niech przyjmie łaskawie! Sela. [4] »(20:5) Niech ci da, czego pragnie serce twoje, a wszelki plan twój niech spełni! [5] »(20:6) Będziemy się weselić z powodu zwycięstwa twego i podniesiemy chorągiew w imieniu Boga naszego: Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje! [6] »(20:7) Teraz wiem, że Pan wspomoże pomazańca swego: Wysłucha go z nieba swego świętego przez potężną pomoc prawicy swojej. [7] »(20:8) Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. [8] »(20:9) Oni załamują się i upadną, lecz my stać będziemy i ostoimy się. [9] »(20:10) Panie! Wspomóż króla! Wysłuchaj nas, gdy wołamy do Ciebie! 
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl