Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 21
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(21:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (21:2) Panie! Król raduje się z mocy Twojej i jakże bardzo weseli się ze zbawienia Twego! [2] »(21:3) Spełniłeś życzenie serca jego, a prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela. [3] »(21:4) Bo obdarzyłeś go błogosławieństwem i dobrem, włożyłeś na głowę jego koronę ze szczerego złota. [4] »(21:5) Prosił Cię o życie, dałeś mu je, długie dni na zawsze, na wieki. [5] »(21:6) Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu Twemu, blaskiem i dostojeństwem okryłeś go. [6] »(21:7) Bo sprawiasz, że jest błogosławieństwem na zawsze, udzielasz mu radości przed obliczem swoim. [7] »(21:8) Zaiste, król ufa Panu, a z łaski Najwyższego nie zachwieje się. [8] »(21:9) Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich, prawica Twoja dosięgnie wszystkich, którzy Cię nienawidzą. [9] »(21:10) Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz; Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre. [10] »(21:11) Wygubisz z ziemi ich pokolenie, a potomstwo ich spośród synów ludzkich. [11] »(21:12) Jeśll umyślili zło przeciwko Tobie, uknuli spisek, nic nie wskórają. [12] »(21:13) Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, łuk swój skierujesz przeciwko twarzy ich. [13] »(21:14) Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy opiewać i wysławiać potężne dzieła Twoje! 
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl