Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 22
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(22:1) Przewodnikowi chóru. Według: Łanio zorzy... psalm Dawida. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, nie wybawiając mnie, nie wysłuchując mnie? [2] »(22:3) Boże mój! Wołam we dnie, a nie wysłuchujesz mnie, i w nocy, a nie mam spokoju. [3] »(22:4) A przecież Ty jesteś Święty, siedzisz w chwałach Izraela. [4] »(22:5) W Tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. [5] »(22:6) Do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. [6] »(22:7) Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą pospólstwa. [7] »(22:8) Wszyscy, którzy patrzą na mnie, szydzą ze mnie, krzywią usta, potrząsają głową. [8] »(22:9) Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje! [9] »(22:10) Tyś mnie wydobył z łona, byłeś nadzieją moją u piersi matki mojej. [10] »(22:11) Na Ciebie byłem zdany od urodzenia, Tyś Bogiem moim od wyjścia z łona matki mojej. [11] »(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, a nie ma nikogo, kto by pomógł! [12] »(22:13) Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obiegły mnie byki Baszanu. [13] »(22:14) Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. [14] »(22:15) Rozlałem się jak woda i rozstąpiły się wszystkie kości moje; serce moje stało się jak wosk, stopniało wewnątrz mnie. [15] »(22:16) Siła moja wyschła jak skorupka, a język mój przylepił się do podniebienia mego; położyłeś mnie w prochu śmierci. [16] »(22:17) Oto psy mnie obstąpiły, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce moje i nogi. [17] »(22:18) Mogę policzyć wszystkie kości moje, oni patrzą, z lubością przypatrują mi się. [18] »(22:19) Odzienie moje rozdzielili między siebie i los rzucają o suknię moją. [19] »(22:20) Ale Ty, Panie, nie oddalaj się, Mocy moja, pospiesz mi z pomocą! [20] »(22:21) Ratuj życie moje od miecza, jedyne dobro moje z psich pazurów! [21] »(22:22) Wybaw mnie z lwiej paszczęki, i ratuj mnie od dzikich byków! [22] »(22:23) Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił w zgromadzeniu. [23] »(22:24) Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go! Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba! Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela! [24] »(22:25) Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy do Niego wołał, wysłuchał go. [25] »(22:26) Tyś natchnieniem pochwalnej pieśni mojej w zgromadzeniu wielkim, swoje ofiary ślubowane złożę wobec tych, którzy się Ciebie boją. [26] »(22:27) Ubodzy jeść będą i nasycą się, będą chwalić Pana, którzy Go szukają; niech ożyje na zawsze serce wasze! [27] »(22:28) Wszystkie krańce ziemi wspomną i nawrócą się do Pana, i pokłonią się Mu wszystkie rody ludów. [28] »(22:29) Bo Pan jest królem, On jest władcą ludów. [29] »(22:30) Tylko Jemu cześć oddadzą wszyscy możni ziemi, padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się obrócili w proch, i taki, który duszy swojej nie ożywi. [30] »(22:31) Potomkowie będą Mu służyć, będą opowiadać Pana przyszłemu rodowi. [31] »(22:32) Głosić będą dzieło sprawiedliwości ludowi, który się urodzi. 
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl