Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 23
«  Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zbywa. [2] »Na niwach zielonych pasie mnie, do wód na spoczynek prowadzi mnie. [3] »Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami prawymi ze względu na imię swoje. [4] »Choćbym nawet szedł doliną ciemną, nie boję się złego, boś Ty ze mną; laska Twoja i kij twój są pociechą moją. [5] »Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz olejkiem głowę moją, kubek mój pełen. [6] »(23:6) Tylko dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. (23:7) I zamieszkam w domu Pana na zawsze. 
«  Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl