Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 25
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Do Ciebie wznoszę duszę swoją. [2] »Boże mój! Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu, oby nieprzyjaciele nie szydzili ze mnie! [3] »Zaiste, wszyscy, którzy Ciebie oczekują, nie doznają wstydu; doznają wstydu ci, co lekkomyślnie stali się niewiernymi. [4] »Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie! [5] »Prowadź mnie w wierności swojej i nauczaj mnie, Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego: Ciebie tęsknie wyglądam dzień cały! [6] »Pomnij o miłosierdziu swoim, Panie, i o łasce swojej, bo są od wieków! [7] »Racz nie pamiętać grzechów młodości mojej i przestępstw moich, Panie, przez wzgląd na dobroć Twoją pamiętaj o mnie w łasce swojej! [8] »Pan jest dobrotliwy i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. [9] »Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. [10] »Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i świadectw Jego. [11] »Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść winę moją, bo jest wielka! [12] »Któryż to człowiek, co się boi Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. [13] »On sam będzie mieszkał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. [14] »Pan darzy przyjaźnią tych, którzy się Go boją, i objawia im przymierze swoje. [15] »Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. [16] »Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi! [17] »Spraw ulgę udręczonemu sercu memu, wyzwól mnie z utrapień moich! [18] »Wejrzyj na nędzę i niedolę moją, i odpuść wszystkie grzechy moje! [19] »Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi, i jak zawzięcie mnie nienawidzą! [20] »Strzeż duszy mojej i ocal mnie, niech nie doznam wstydu, bo Tobie zaufałem! [21] »Niewinność i prawość niech mnie osłania, bo w Tobie mam nadzieję! [22] »Boże, wybaw Izraela od wszelkich ucisków jego! 
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl