Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 27
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogoż bać się będę? Pan obroną życia mego: Kogóż mam się lękać? [2] »Gdy nacierają na mnie złośnicy, chcąc pożreć ciało moje, ciemięzcy moi i nieprzyjaciele moi potkną się i upadną. [3] »Choćby wojska stanęły przeciwko mnie, nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nie stracę otuchy. [4] »O jedno proszę Pana, tego pragnę: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni żywota mego, bym widział łaskawość Pana i napawał się urokiem świątyni Jego. [5] »Bo skryje mię w dzień niedoli w przybytku swoim, ochroni mnie pod osłoną namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. [6] »Dlatego podnosi się głowa moja nad nieprzyciółmi moimi wokoło mnie; będę ofiarował w namiocie Jego ofiary przy odgłosie trąb, śpiewać i grać będę Panu. [7] »Słuchaj, Panie, gdy wołam, a zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! [8] »O Tobie mówi mi serce: Szukajcie oblicza Mego! Przeto szukam oblicza Twego, Panie. [9] »Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Tyś pomocą moją: Nie porzucaj mnie, i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego! [10] »Choć ojciec i matka mnie opuścili, jednak Pan przygarnia mnie. [11] »Wskaż mi, Panie, drogę swoją i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich! [12] »Nie wydaj mnie na pastwę dręczycieli moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą okrucieństwami! [13] »Wierzę, że jeszcze zaznam dobroci Pana w krainie żyjących. [14] »Oczekuj ufnie Pana! Bądź mężny i niech będzie niezłomne serce twoje, i oczekuj ufnie Pana! 
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl