Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 28
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja, nie bądź głuchy dla mnie, bym jeśli się nie odezwiesz, nie był podobny schodzącym do grobu! [2] »Wysłuchaj głośnego błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce swoje ku Najświętszemu Twej świątyni! [3] »Nie zabieraj mnie z bezbożnymi i ze złoczyncami, którzy przyjaźnie mówią z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich! [4] »Oddaj im według czynu ich i według złych uczynków ich, oddaj im według dzieła rąk ich, odpłać im, jak zasłużyli! [5] »Bo nie zważają na sprawy Pana, ani na dzieła rąk Jego, przeto zniszczy ich i nie odbuduje ich. [6] »Błogosławiony niech będzie Pan, bo wysłuchał głosu błagania mojego! [7] »Pan jest mocą moją i tarczą moją, Jemu zaufało serce moje. Doznałem pomocy, dlatego rozweseliło się serce moje i będę Go chwalił pieśnią. [8] »Pan jest mocą ludu swego i obroną zbawienia pomazańca swego. [9] »Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwu swemu, paś ich i piastuj ich na wieki! 
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl