Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 29
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc! [2] »Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie! [3] »Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi. [4] »Głos Pana potężny, głos Pana wspaniały. [5] »Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry libańskie. [6] »I sprawia, że Liban skacze jak cielę, a Syrion jak młody bawół. [7] »Głos Pana krzesze płomienie ogniste. [8] »Głos Pana sprawia, że drży pustynia, Pan sprawia, że drży pustynia Kadesz. [9] »Głos Pana sprawia, że łanie rodzą przedwcześnie i kozice są wypłoszone. Ale w świątyni Jego wszystko woła: Chwała! [10] »Pan nad tonią zasiadł na tronie, Pan siedzi na tronie jako król na wieki. [11] »Niech Pan udzieli mocy ludowi swemu, niech pobłogosławi lud swój zbawieniem! 
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl