Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 3
«  Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3 Księga Psalmów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim, Absalomem. (3:2) Panie, jak liczni są ciemiężyciele moi! Wielu powstaje przeciwko mnie. [2] »(3:3) Wielu mówi o mnie: Nie ma dla niego zbawienia w Bogu. Sela. [3] »(3:4) Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, i Ty podnosisz głowę moją. [4] »(3:5) Głośno wołałem do Pana i wysłuchał mnie ze świętej góry swojej. Sela. [5] »(3:6) Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie ochrania. [6] »(3:7) Dlatego nie boję się ludu tysięcy, które mnie zewsząd obiegły. [7] »(3:8) Powstań, Panie! Ratuj mnie, Boże mój! Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich nieprzyjaciół moich, połamałeś zęby bezbożnych. [8] »(3:9) U Pana jest zbawienie. Nad ludem Twoim niech spocznie błogosławieństwo Twoje! Sela. 
«  Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3 Księga Psalmów 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl