Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 31
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(31:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (31:2) Tobie zaufałem, Panie, obym nigdy nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie! [2] »(31:3) Nakłoń ku mnie ucho swe, śpiesznie wybaw mnie! Bądźże mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie uratować! [3] »(31:4) Boś Ty skałą moją i grodem moim, przez wzgląd na imię Twoje prowadź mnie i wiedź mnie! [4] »(31:5) Wyciągnij mię z sieci, którą zastawili na mnie, boś Ty obroną moją! [5] »(31:6) W ręce Twoje oddaję ducha mego, Tyś mię odkupił, Panie, wierny Boże. [6] »(31:7) Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bożyszcza, ja jednak Panu ufam. [7] »(31:8) Raduję się i weselę łaską Twoją, boś wejrzał na niedolę moją, zważałeś na utrapienie duszy mojej. [8] »(31:9) I nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim. [9] »(31:10) Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony! Oko moje zamroczyło się od zgryzoty, dusza moja i ciało moje chore, [10] »(31:11) bo życie moje upływa w trosce, a lata moje w westchnieniach, siła moja słabnie z powodu winy mojej, a kości moje rozpadają się. [11] »(31:12) Jestem wzgardą dla wszystkich wrogów moich, a najwięcej dla sąsiadów moich, i postrachem dla znajomych moich; ci, co mnie widzą, uciekają przede mną. [12] »(31:13) Jestem zapomniany jak umarły, jestem jak naczynie rozbite. [13] »(31:14) Słyszę bowiem szept wielu: Zgroza wokoło! Zmawiają się pospołu przeciwko mnie, radzą, jakby mi odebrać życie. [14] »(31:15) Ale ja Tobie ufam, Panie! Rzekłem: Tyś Bogiem moim. [15] »(31:16) W ręku Twoim są losy moje, wyrwij mnie z rąk nieprzyjaciół moich i prześladowców moich! [16] »(31:17) Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, zbaw mnie w łasce swojej! [17] »(31:18) Panie! Niech nie doznam wstydu, bo Ciebie wzywam, niech się zawstydzą bezbożni, zamilkną idąc do krainy umarłych! [18] »(31:19) Niech oniemieją kłamliwe wargi, co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i wzgardzie! [19] »(31:20) Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą okazałeś wobec ludzi tym, co ufają Tobie! [20] »(31:21) Kryjesz ich pod ochroną oblicza swego przed knowaniami ludzi, ukrywasz ich w namiocie przed zjadliwymi językami. [21] »(31:22) Błogosławiony Pan, bo okazał mi cudownie łaskę swoją w warownym grodzie. [22] »(31:23) A ja rzekłem w trwodze swojej: Odtrącony jestem od oczu Twoich. Zaiste, Ty wysłuchałeś głosu błagania mego, gdym wołał o pomoc do Ciebie. [23] »(31:24) Miłujcie Pana wszyscy wierni Jego! Pan strzeże wiernych, a odpłaca sowicie wyniosłemu. [24] »(31:25) Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu, bądźcie mężni i niech będzie niezłomne serce wasze! 
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl