Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 32
«  Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Pieśń pouczająca. Szczęsny ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech zakryto! [2] »Szczęsny człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w którego duchu nie ma obłudy! [3] »Gdy milczałem, wysychały kości moje od narzekania przez cały dzień. [4] »Bo we dnie i w nocy ciężyła na mnie ręka Twoja, siła moja znikła jakby od upałów letnich. Sela. [5] »Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie kryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. [6] »Przeto niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli; gdy wzbiorą wielkie wody, jego nie dosięgną. [7] »Tyś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, ogarniasz mnie radością wybawienia. Sela. [8] »Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; dam ci radę i zwrócę na ciebie oczy moje. [9] »Nie bądźcie jak koń, jak muł nierozumny, którego pysk trzeba kiełzać uzdą i wędzidłem, bo inaczej nie zbliży się do ciebie! [10] »Bezbożny ma mnóstwo cierpień, ale kto ufa Panu, tego On łaską otacza. [11] »Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Wesoło śpiewajcie, wszyscy, prawego serca! 
«  Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl