Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 33
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Radujcie się w Panu sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. [2] »Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na harfie dziesięciostrunowej! [3] »Śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie przy dźwięku trąb! [4] »Bo Słowo Pana jest prawdziwe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. [5] »Miłuje On sprawiedliwość i prawo; pełna jest ziemia łaski Pana. [6] »Słowem Pana niebiosa zostały stworzone, a wszystkie ich zastępy tchnieniem ust Jego. [7] »Zbiera jakby w stągwi wody morskie, gromadzi w śpichrzach głębiny oceanów. [8] »Niech się boi Pana cały świat! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy ziemi! [9] »Bo On rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło. [10] »Pan unicestwił plan pogan, wniwecz obrócił zamysły ludów. [11] »Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. [12] »Szczęsny naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który On obrał sobie za dziedzictwo. [13] »Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. [14] »Z miejsca tronu swojego patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. [15] »On, który stworzył serce każdego z nich, który zważa na wszystkie czyny ich. [16] »Królowi nie pomoże wielkie wojsko, bohatera nie wybawi siła wielka. [17] »Zawodzi koń na drodze do zwycięstwa i nie ocali mimo wielkiej swej siły. [18] »Oto oko Pana czuwa nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy ufnie oczekują łaski Jego, [19] »aby ocalił od śmierci duszę ich i w głodzie zachował ich przy życiu. [20] »Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. [21] »W Nim bowiem raduje się dusza nasza, bo zaufaliśmy imieniu Jego świętemu. [22] »Łaska Twoja, Panie, niech czuwa nad nami, bo w Tobie mamy nadzieję! 
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl