Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 36
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(36:1) Przewodnikowi chóru; psalm Dawida, sługi Pańskiego. (36:2) W sercu bezbożnego jest myśl o występku: Nie ma u niego bojaźni Bożej. [2] »(36:3) Bo grzech zaślepił go pochlebnymi słowy tak, że staje się winnym, że nienawidzi. [3] »(36:4) Słowa ust jego: Złość i fałsz; nie chce być rozumnym, nie chce dobrze czynić. [4] »(36:5) O złości myśli na łożu swoim, wkracza na manowce, nie brzydzi się złem. [5] »(36:6) Panie! Łaska Twoja do niebios sięga, wierność Twoja aż pod obłoki. [6] »(36:7) Sprawiedliwość Twoja - jak góry najwyższe, prawo Twoje - jak głębia niezmierna; Panie pomagasz ludziom i zwierzętom. [7] »(36:8) Jakże droga jest łaska Twoja, Boże! przeto w cieniu skrzydeł Twoich kryją się synowie ludzcy. [8] »(36:9) Pokrzepiają się hojnymi darami domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. [9] »(36:10) Bo u Ciebie jest źródło żywota, w światłości Twojej oglądamy światło. [10] »(36:11) Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca! [11] »(36:12) Niech nie depcze mnie noga pyszałków, i niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych! [12] »(36:13) Tam upadli złoczyńcy, powaleni są i nie mogą powstać. 
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl